فروشگاه رنگ رهام (شریفی)

ترکیب رنگ با فرمول رنگ کامپیوتری رهام

 آدرس : جاده ساوه، اسلامشهر، میدان نماز، بعد از بیمارستان امام زمان ، انتهای تعاون 3، پلاک 1 ، فروشگاه رنگ رهام

تلفن :  95 666 563  

موبایل: 5365 524 0912

مدیریت : ایرج شریفی